Privacystatement Hondentrimsalon “Dribbel In”

Inleiding.

Hieronder vindt u de privacyverklaring van Hondentrimsalon “Dribbel In”, gevestigd aan de Volksweerbaarheid 51 4201Z L Gorinchem, ingeschreven onder KvK-nummer: 68899343. In deze privacyverklaring zetten we uiteen hoe we omgaan met uw persoonsgegevens. Ons beleid voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wetgeving die ingaat op 25 05 2018.

 

Persoonsgegevens

Hondentrimsalon “Dribbel In” verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken;

– Naam

– Adres

– Woonplaats

– Telefoonnummer

– E-mailadres

-Gegevens van uw viervoeter

 

Bovenstaande gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden;

– U te kunnen benaderen omtrent onze dienstverlening voor wat betreft uw viervoeter.

! Indien u informatie bij ons inwint en geen klant wordt, dan bewaren wij uw persoonsgegevens niet. E-mails die u naar ons stuurt worden na beantwoording dan wel uiterlijk na 1 maand verwijderd als u besluit geen klant te worden.

 

Recht op inzage en rectificatie

U bent te allen tijde gerechtigd de gegevens die Hondentrimsalon: “Dribbel In” van u heeft verzameld in te zien of te laten wijzigen,, indien deze onjuist en/of onvolledig zijn. Hiervoor kunt u contact opnemen met onze trimsalon.

 

Derden

Hondentrimsalon: “Dribbel In” verstrekt uw gegevens niet zonder uw toestemming aan derden.

Als u toestemming heeft gegeven om uw persoonsgegevens met derden te delen dan heeft u het recht deze weer in te trekken.

Mochten er onvoorziene omstandigheden ontstaan waarbij wij niet anders kunnen handelen b.v., uw gegevens te moeten verstrekken aan een dierenarts en overig waar wij niet anders kunnen omtrent het uitoefenen van onze werkzaamheden en wettelijke verplichtingen zijn wij genoodzaakt dit te doen.

 

Website

Hondentrimsalon “Dribbel In” houdt op haar website geen bezoekgegevens bij die tot een persoon herleidbaar zijn. Verder maken wij geen gebruik van cookies.

 

Bewaartermijn

De bovengenoemde persoonsgegevens bewaren wij tot weder herroeping uwerzijds en of tenminste 2 jaar nadat u geen klant meer van ons bent.

 

Beveiliging

Hondentrimsalon:”Dribbel In” neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Onze privacy policy staat vermeld op onze website en ligt in onze salon ter inzage. Mocht u hier vragen over hebben dan staan wij u graag te woord.

Deze privacy policy gaat in op 25-05-2018 Mocht u klant van ons worden/zijn op deze datum dan gaat u akkoord met ons privacy policy/beleid.

Bij wijzigingen van ons privacy policy maken wij dit 1 maand van te voren kenbaar o.a. via onze website en ligt de aangepaste versie in onze salon.

 

Klachten

Bij een schending van uw privacy heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.